Fru Frantsen AS

Fru Frantsen driver restaurant og hotell virksomhet på Sanderstølen.
Utover dette arrangerer vi mange arrangementer og huser sommerballetten hvert år.